• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ماکارونی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود آیین نامه - آیین نامه مسابقه پل های ماکارونی - دانشگاه فردوسی مشهد

  دانلود آیین نامه - آیین نامه مسابقه پل های ماکارونی - دانشگاه فردوسی مشهد در این قسمت می توانید آئین نامه ی مسابقهی پل های سازه ماکارونی که مربوط به انجمن علمی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد - اسفند ماه 1390 - است را دانلود و مطالعه نمایید. تعاریف - عضو ، عرشه ، اتصال اعضاء ، فاصله ی دو تکیه گاه...
بالا