• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مکانیک خاک 04

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود گزارش کار - آزمایشگاه مکانیک خاک 04

  دانلود گزارش کار - آزمایشگاه مکانیک خاک 04 تعیین درصد رطوبت طبیعی خاک ، وزن مخصوص صحرایی یا دانسیته نسبی ، آزمایش پیکنو متری یا آزمایش تعیین وزن مخصوص حقیقی و تعیین چگالی خاک ، دانه بندی خاک ها ، تعیین حد روانی خاک ها ، تعیین حد خمیری خاک ها ، حد انقباض ، تراکم ، فشاری ساده ( تک محوره ) ؛ ضریب...
بالا