• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مدیریت پروژه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه دانشجویی - بررسی عملکرد مدیریت پروژه

  دانلود پروژه دانشجویی - بررسی عملکرد مدیریت پروژه بررسی عملکرد مدیریت پروژه ( میریت زمان ؛ مدیریت هزینه ، مدیریت منابع و نیروی انساتی و ..... ) ، بهینه یابی زمان – هزینة پروژه ، برنامه ریزی هزینه ، هزینة مستقیم یعنی هزینة اعمال پروژه ، کنترل پروژه ، مسیر بحرانی ، نمودار پیشرفت کار و زمان بندی...
بالا