• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مدیریت شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - روش های آرامسازی معابر شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - روش های آرامسازی معابر شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است و در مورد روش های آرامسازی معابر شهری مطالبی را در اختیارتان قرار می دهد و توسط آقای مرتضی خشایی پور و مهری بهرامی مویینی ، ( کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل - دانشگاه علم و صنعت...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - سیستم های حمل و نقل هوشمند

  دانلود مقاله مدیریت شهری - سیستم های حمل و نقل هوشمند در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در مورد سیستم های حمل و نقل هوشمند قرار داده شده است و توسط آقای علی اصغر احسانی فرد تهیه و تنظیم شده است . در این مقاله توضیحات کامل و کاربردی در مورد راهبرد های خصوصی سازی سیستم های حمل و نقل هوشمند ؛...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - روش های نوین آرام سازی ترافیک

  دانلود مقاله مدیریت شهری - روش های نوین آرام سازی ترافیک مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مهندس امیر پوریا چاوشی تهیه و تنظیم شده است و توضیحات و مطالبی کاربردی در خصوص روش های نوینی که در آرام سازی ترافیک بکار برده می شود ، ارائه می دهد . اهداف و آثار آرام...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - کنترل هوشمند ترافیک شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - کنترل هوشمند ترافیک شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در مورد مدیریت شهری قرار داده شده است مطالبی را در مورد کنترل هوشمند ترافیک شهری و در آن به مطالعه و بررسی پیاده سازی الگوریتم کنترل هوشمند ترافیک شهری پرداخته شده است . این مقاله توسط خانم پریسا...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - شبکه معابر شهر

  دانلود مقاله مدیریت شهری - شبکه معابر شهر در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ی دیگری از مدیریت شهر برای دانلود و مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است و در آن توضیحات مفید و کاربردی در زمینه ی شبکه معابر شهر ، شرح داده شده است . تعریف راه و خیابان در آئین نامه راههای شهری ، فراهم آوردن امکان...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - تردد و ترافیک شهری با امنیت روانی شهر

  دانلود مقاله مدیریت شهری - تردد و ترافیک شهری با امنیت روانی شهر در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای از مدیرت شهری قرار داده شده است و در آن توضیحات کاملی در خصوص مطالعه و بررسی رابطه معابر، تردد و ترافیک شهری با امنیت روانی شهر ، در اختیارتان قرار داده شده است . تحریک در رفتار ضد اجتماعی ؛...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بهبود عملکرد مدیرییت بحران در حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بهبود عملکرد مدیرییت بحران در حمل و نقل شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات و مباحثی را از بهبود عملکرد مدیریت بحران در حمل و نقل شهری ؛ را به طور کامل و به همراه کلیه ی جزئیات در اختیارتان قرار می دهد و توسط آقای علی بیات مختاری ،...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی جایگاه ایران در کریدور های منطقه ای

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی جایگاه ایران در کریدور های منطقه ای مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران می باشد که توسط آقای مهندس صادق شیرازی و آقای محمد ساطعی ؛ تهیه و تنظیم شده است . در این مقاله ی تخصصی شهرسازی به مطالعه ی...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - حمل و نقل پایدار

  دانلود مقاله مدیریت شهری - حمل و نقل پایدار مقاله ای که ر این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای مهندس محمود خبازنیا در مورد تونل سیکان ژاپن تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاملی را در این خصوص ارائه می دهد . گسترش و راه اندازی امکانات حمل و نقل عمومی با کارایی زیاد ، تونل های...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - شهر سازی و ترافيک

  دانلود مقاله مدیریت شهری - شهر سازی و ترافيک سهم معابر در کالبد شهر و نياز به گسترش جمعيت شهرها ، پيچيدگی ترافيک تهران ، حاشيه های ويرانگر ، سراب زندگی خوش شهری ، مرگبارنامه ریزی در شهر تهران ، بلند مرتبه سازی در فضای شهری ، مقولات اساسی مربوط به بلندمتبه سازی ها ، سفرهای درون شهری و ... مطالب...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مدل سازی حمل و نقل/ استفاده از زمین

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مدل سازی حمل و نقل/ استفاده از زمین در این قسمت از خانه ی معماری مقاله و مطلبی تخصصی از شهرسازی و مدیریت شهری قرار داده شده است و در آن توضیحاتی در زمینه ی مدل سازی حمل و نقل/ استفاده از زمین ؛ ارائه شده است که در این قسمت می توانید آن را به صورت رایگان دانلود و مطالعه...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مهندسی ترافیک

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مهندسی ترافیک مقاله ای که در ایین قسمت از خانه ی معماری به صورت رایگان قرار داده ایم توضیحات و مطالبی مفید و کاربردی را در مورد مهندسی ترافیک در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد . مهندسی آموزش و اجرای قوانین ترافیکی ، طراحی مهندسی ، مدیریت و کنترل ترافیک ، ایمنی بدون...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - طرح جامع و تفضیلی - حمل و نقل پایدار

  دانلود مقاله مدیریت شهری - طرح جامع و تفضیلی - حمل و نقل پایدار در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ی دیگرری از مدیریت شهری قرار داده شده است که توسط آقای میثم رضایی و خانم نسترن حاجی زاده میران تهیه و تنظیم شده است و در آن به مبحث طرح جامع و تفضیلی - حمل و نقل پایدار می پردازیم . در این مقاله ی...
 14. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مکان گرینی بهینه پارکینگ طبقاتی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مکان گرینی بهینه پارکینگ طبقاتی در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای در زمینه ی مدیریت شهری قرار داده شده است که در آن به مطالعه ی مکان گرینی بهینه پارکینگ های طبقاتی شهر تهران می پردازیم . این مقاله توسط آقای رضا طالبی از دانشکده ی مدیریت شهری دانشگاه بین المللی...
 15. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - کاربری اراضی و حمل و نقل شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - کاربری اراضی و حمل و نقل شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است تو سط آقای علی محمودی از دانشگاه تهران تهیه و تنظیم شده است و مطالبی در زمینه ی کاربری اراضی و حمل و نقل شهری در این مقاله به صورت رایگان ارائه شده است . سیستم حرکت ترافیک شهری ،...
 16. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار

  دانلود مقاله مدیریت شهری - تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه پایدار مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری در زمینه ی مدیریت شهری قرار داده شده است توسط خانم دکتر نفیسه مرصوصی و آقای علی پیروی تهیه و تنظیم شده است و مطالب مفید و کاربردی را در مورد تحلیل کاربری اراضی شهری با رویکرد توسعه...
 17. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضای سبز شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - برنامه ریزی فضای سبز شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مطالبی را در مورد برنامه ریزی فضای سبز شهری ارا ئه می دهد و در آن به بررسی این موضوع با تاکید بر مناطق گرم و خشک ایران ، پرداخته شده است . این مقاله توسط خانم مهری اذانی ، آقای محمد...
 18. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بارزسازی تغییرات کاربری اراضی شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بارزسازی تغییرات کاربری اراضی شهری در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ی دیگری از طراح شهری قرار داده شده است و در به مطالعه و بررسی موضوع بارزسازی تغییرات کاربری اراضی شهری پرداخته شده است و در آن در مورد فضای سبز شهر اصفهان مطالبی در اختیار کاربران گرامی قرار می دهد ...
 19. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - حیات اجتماعی خیابان

  دانلود مقاله مدیریت شهری - حیات اجتماعی خیابان مقاله مدیریت شهری که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای سعید طاهرخانی تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در زمینه ی حیات اجتماعی خیابان ارائه می دهد . فرآیند برنامه ریزی یا ساماندهی به یک خیابان ، عملکرد خیابان ، مهندسین ترافیک...
 20. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - طراحی شهری همدان - طرح اقلیمی مسکن

  دانلود مقاله مدیریت شهری - طراحی شهری همدان - طرح اقلیمی مسکن مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای یوسف بختیاری اصل ( کارشناس ارشد معماری ) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و دماوند تهران ؛ تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در مرد طراحی شهری همدان بر اساس طرح...
بالا