• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مجاورت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - گودبرداری در مجاورت ساختمان ها

  دانلود مقاله آموزشی - گودبرداری در مجاورت ساختمان ها مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است در مورد گودبرداری و خاکبرداری در مجاورت ساختمان ها مطالب مفیدی را ارائه می دهد . تشریح مبحث گسیختگی خاک ، مسائل و مشکلات ناشی از خاک برداری ها ، خاکبرداری در پای شیب ها ، ریزش دیواره های و ترانشه ها...
بالا