• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

ملکرد

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی

  دانلود مقاله مدیریت شهری - بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به مدیریت شهری بوده و در مورد بررسی مدل های سنجش عملکرد مدیریت محلی می باشد و این مبحث را با تاکید بر سازمان های مدیریت شهری و روستایی در ایران مورد بررسی قرار داده...
بالا