• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مقاله ی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای

  دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی برنامه ریزی فضا های باز محله ای ارائه می دهد و در آن به طور کامل در خصوص مبحث ضرورت فراموش شده در سیما و منظر شهری ؛ توضیحاتی به جامع ارائه شده است ...
 2. A

  مقاله/مطالعه مقاله تخصصی - اوراق مشارکت شهرداری

  مقاله تخصصی - اوراق مشارکت شهرداری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار اده شده است توضیحاتی را در زمینه ی اوراق قرضه و اوراق مشارمت شهرداری ها شرح می دهد که توسط آقای محمد آوینی تهیه و تنظیم شده است . اورق قرضه و انواع آن ، اوراق قرضهی دولت ها و شرکت های وابسته به دولت ، اسناد و...
بالا