• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مقاله شهرسازی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - اولویت بندی سیاست های حمل و نقل پایدار

  دانلود مقاله شهرسازی - اولویت بندی سیاست های حمل و نقل پایدار در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ی دیگری از شهرسازی قرار داده شده است این مقاله توسط آقای محمد سروش تفضلی ، آقای سید محمد سید حسینی و آقای مهدی نبی زاده ؛ تهیه و تنظیم شده است و در آت در مورد اولویت بندی سیاست های حمل و نقل پایدار...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی هزینه های حمل و نقل و ترافیک

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی هزینه های حمل و نقل و ترافیک مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحات کامل و کاربردی را در زمینه ی بررسی روش ارزیابی اقتصادی و تحلیل هزینه های حمل و نقل و ترافیک شهری در مدیریت شهری ارائه می دهد . این مقاله توسط آقای پژمان الله وردی زاده گرد...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی

  دانلود مقاله شهرسازی - تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی این مقاله ی شهرسازی مطالبی را در مورد تحلیل رابطه بین کیفیت محیطی و تراکم ساختمانی به طور کامل و جزئی شرح می دهد . کیفیت محیطی و توسعه شهری پایدار ، عوامل اقلیمی و آسایشی ، چاچوب نظری و روش شناسی تحقیق ، شهرک گلسار رشت و تراکم...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - توسعه خلاق در بافت های فرسوده

  دانلود مقاله شهرسازی - توسعه خلاق در بافت های فرسوده مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است مربوط به بررسی توسعه خلاق بافت های فرسوده است . مفهوم توسعه خلاق بافت های فرسوده ، معرفی دو نمونه تجربی جهانی توسعه خلاق ، ازبین بردن کاربری های ناسازگار ، مشارکت مردمی ، زیبایی شناسی...
بالا