• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مقیاس در معماری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله معماری - کاربرد مقیاس در معماری

  دانلود مقاله معماری - کاربرد مقیاس در معماری مردم واري در معماري ايراني ، استفاده از مقياس براي بيان مفهوم ؛ نمايش نحوه استفاده بوسيله مقياس ، كاربرد مقياس براي بر هم زدن تصورات ، مقياس فضاي ايده آل ، كوچك سازي ، انعطاف پذيري مقياس ، نقشه كشي و نقشه خواني به تناسب ابعاد ترسيمي با ابعاد طبيعي ،...
بالا