• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مقاومت مصالح -

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح - 10

  دانلود جزوه آموزشی - درس مقاومت مصالح - 10 جزوه ای تایپی از درس پایه ای رشته ی عمران ( مقاومت مصالح ) ، را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . نیرو های برشی و لنگر خمشی ، سازه های صفحه ای ، انواع تیر ها بر اساس نوع تکیه گاه ( ساده ، طره ای و .... ) ، انواع بار ها ( متمرکز ، یکنواخت ،...
بالا