• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مراحل طراحی پی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مراحل طراحی پی

  دانلود جزوه آموزشی - مراحل طراحی پی جزوه ای دست نویس از مراحل و گام های طراحی پی ها را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . این جزوه به صورت خوانا و به طور کامل تهیه شده است . طرراحی شالوده ی تک ، تعیین ارتفاع شالوده ، تعیین مقطع بحرانی برای خمش ، تعیین حداقل درصد میلگرد های شالوده ، تعیین قطر...
بالا