• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

کمربند سبز

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - ایجاد کمربند سبز در طرح های توسعه شهری

  دانلود مقاله طراحی شهری - ایجاد کمربند سبز در طرح های توسعه شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای محمود طالبی ، آقای حسن جهانبازی و آقای یعقوب ایران منش تهیه و تنظیم شده است . این مقاله مطالبی را در مورد بررسی نقش و جایگاه کمربند سبز در طرح های توسعه ی شهری...
بالا