• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مردم مدار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهر سازی - هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار

  دانلود مقاله شهر سازی - هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی هنجارهای کیفی طراحی فضای شهری مردم مدار ؛ ارائه می دهد . مفهوم و ویژگی های دموکراسی ، دموکراسی از نظر سیاسی ، ویژگی های عمومی دموکراسی ، مفاهیم و...
بالا