• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مسجد جامع گز

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله معماری - تحلیل مسجد جامع گز

  دانلود مقاله معماری - تحلیل مسجد جامع گز در مطلبی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است ؛ مطالعات تحلیلی و تطبیقی بر مسجد جامع گز می نماید که این تحقیقات به استناد نو یافته های مرمتی می باشند . این مقاله توسط آقای عباسعلی احمدی از دانشکده ی علوم انسانی دانشگاه شهرکرد تهیه و تنظیم...
بالا