• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مسکن

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - طراحی شهری همدان - طرح اقلیمی مسکن

  دانلود مقاله مدیریت شهری - طراحی شهری همدان - طرح اقلیمی مسکن مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای یوسف بختیاری اصل ( کارشناس ارشد معماری ) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر و دماوند تهران ؛ تهیه و تنظیم شده است و مطالبی را در مرد طراحی شهری همدان بر اساس طرح...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران

  دانلود مقاله شهرسازی - عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران مقاله ای که د رمورد بحث شهرسازی در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در مورد عوامل تاثیر گذار در تقاضای مسکن شهری در تهران مطالبی را ارائه می دهد . شکست بازار مسکن ، بررسی توصیفی متغیر های مدل ، آزمون همگرایی ،...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - روش های ساخت مسکن انعطاف پذیر

  دانلود مقاله آموزشی - روش های ساخت مسکن انعطاف پذیر مفاهیم انعطافپذیری ، سیستم سازه ای ، تجهیزات برای استفاده ی انعطاف پذیری و ... مسکن انعطاف پذیر ، استفاده از انعطاف پذیری ، فرم نرم و سخت ، زمینه های نو آوری برای رسییدن به مسکن انعطاف پذیر ؛ فضا های خدماتی ، طراحی معماری ، تجهیزات مربوط به...
بالا