• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مطالعات

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مطالعات معماری - سرانه دانشکده معماری

  دانلود مطالعات معماری - سرانه دانشکده معماری در این قسمت از خانه ی معماری استاندارد های و سرانه ی مربوط به دانشکده ی معماری و فضا های مورد نیاز آن قرار داده شده است . در این مطالعات با کلیه ی فضا های مورد نیاز در یک دانشکده ی معماری ، تعداد فضا های مورد ناز و ابعاد و استاندارد ها و ظرفیت های...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مطالعات تخصصی - مطالعه پی های عمیق - نظام مهندسیی گیلان

  دانلود مطالعات تخصصی - مطالعه پی های عمیق - نظام مهندسیی گیلان این مطلب جهت آشنایی کامل و مروری بر پی های عمیق که توسط آقای مهندس خدابنده تهیه و تنظیم شده است و مربوط به سازمان نظام مهندس استان گیلان می باشد ، قرار داده شده است . استفاده از چاهک ها در پی های سطحی ، مراحل خاکبرداری و پی کنی ،...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق - ضوابط قاب های متوسط بتنی

  دانلود تحقیق - ضوابط قاب های متوسط بتنی اعضای خمشی ؛ ضوابط ابعادی ؛ درصدی آرماتور مجاز ؛ درصد آرماتور مجاز ؛ آرماتور برشی ؛ اعضای فشاری ، فاصله و درد آرماتور مجاز ، آرماتور برشی ، دیوار های برشی ، فونداسیون ، طول مهاری و وصله میلگرد ها ، خم ها و قلاب های میلگرد ها ، ارتفاع آزاد دیوار برشی ، طول...
بالا