• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متغیر های فردی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسیی متغیر های فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی متغیر های فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر علی حاجی زاده و آقای دکتر مجتبی رفیعیان تهیه و تنظیم شده است و متغیر های فردی موثر بر رضایتمندی شهروندان را مورد بررسی قرار می دهد . در این مقاله...
بالا