• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متره و بر آورد

 1. A

  کتاب دانلود کتاب آموزشی - اصول متره و بر آورد - کباری

  دانلود کتاب آموزشی - اصول متره و بر آورد - کباری در این قسمت از خانه ی معماری می توانید کتاب آموزشی درس متره و برآورد ساختمانی را دانلود و مطالعه نمایید. در ان کتاب هم مباحث تئوری و هم مباحث و نحوهی محاسبه کردن ثریزه متره و برآمورد های قسمت های مختلف ساختمان به طور کلی توضیح داده شده است . متره...
بالا