• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متره و برآورد - 14

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 14

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 14 پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است کامل و کاربردی بوده و به صورت کامل بخش های مختلف این پروژه را محاسبه نموده است ؛ کلیه ی جداول کامل و دقیق تکمیل شده است . صفحه ستون با بلت ؛ سفت کاری ؛ بتن کف ( زیر زمین ) , عایق کاری ، بلوکاژ ؛ خاکزیری ، کرسی...
بالا