• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متره و برآورد - 16

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 16

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - 16 این پروژه توسط آقای سید حسین نژادی فرد از دانشگاه آزاد اسلامی گردآوری شده است . این پروژه مربوط به یک ساختمان مسکونی می باشد . تخریب و خاک برداری اولیه نداریم در این پروژه و قالب یندی چوبی در این پروژه استفاده شده است و بر اساس دفترچه ی فهرست بهای...
بالا