• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

متوسط

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - شهر های متوسط و شهری شدن جهان

  دانلود مقاله شهرسازی - شهر های متوسط و شهری شدن جهان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است در خصوص شهر های متوسط و شهری شدن جهان اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می دهد . این مقاله توسط خانم حمیده محمدزاده تیتکانلو ( دانشجوی دکتری شهرسازی ) ؛ تهیه و تنظیم شده است . روند شهری...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق - ضوابط قاب های متوسط بتنی

  دانلود تحقیق - ضوابط قاب های متوسط بتنی اعضای خمشی ؛ ضوابط ابعادی ؛ درصدی آرماتور مجاز ؛ درصد آرماتور مجاز ؛ آرماتور برشی ؛ اعضای فشاری ، فاصله و درد آرماتور مجاز ، آرماتور برشی ، دیوار های برشی ، فونداسیون ، طول مهاری و وصله میلگرد ها ، خم ها و قلاب های میلگرد ها ، ارتفاع آزاد دیوار برشی ، طول...
بالا