• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

موثر

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده

  دانلود مقاله شهرسازی - بررسی مولفه های موثر بر طراحی مسیر پیاده فضای شهری ، انواع خیابان ها ، خیابن های عبوری ، تعریف پیاده راه ، تجهیزات محدوده های پیاده ، طراحی مناسب سطوح ، درختان و پوشش گیاهی ، مکان یابی مسیر پیاده ، توقعات موردی از پیاده راه ، ایستایی و پویایی ، نفوذ پذیری و .... مطالب و...
بالا