• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

محاسبه مرکز سطح

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - محاسبه مرکز سطح

  دانلود جزوه آموزشی - محاسبه مرکز سطح تعیین مرکز سطح ، محاسبه ی ممان اینرسی ، ممان اینرسی حاصلضرب ، قضایای پاپوس و .... مطالبی هستند که در این جزوه ی آموزشی در مورد آنها به طور کلی و مفهومی توضیح داده شده است . برای هر قمت نمونه هایی از مسائل و تمرین های مرتبط با مرکز سطح و ممان اینرسی و ... به...
بالا