• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

محله ای

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله شهرسازی - ساختار محله ای شهر اسلامی

  دانلود مقاله شهرسازی - ساختار محله ای شهر اسلامی مطلبی که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر محمد شیخی تهیه و تنظیم شده است و توضیحات کاملی در زمینه ی ساختار محله ای شهر ها در سرزمینه های اسلامی ؛ ارائه می دهد . بررسی و تحلیل تطبیقی عوامل موثر بر ساختار محله ای شهر در...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای

  دانلود مقاله ی طراحی شهری - برنامه ریزی فضا های باز محله ای مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توضیحاتی را در زمینه ی برنامه ریزی فضا های باز محله ای ارائه می دهد و در آن به طور کامل در خصوص مبحث ضرورت فراموش شده در سیما و منظر شهری ؛ توضیحاتی به جامع ارائه شده است ...
بالا