• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

محیط زیست شهری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری

  دانلود مقاله مدیریت شهری - ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر سید حسین بحرینی ، آقای دکتر منوچهر طبیبیان تهیه و تنظیم شده است و توضیحاتی را در خصوص مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری ، به طور کامل ارائه می دهد . معیار های ارزیابی...
بالا