• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مهندسی پی 02

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مهندسی پی 02

  دانلود جزوه آموزشی - درس مهندسی پی 02 روش ساده ی خاک های چسبنده ، سپر های فلزی در خاک های چسبنده ، روش کلاسیک ، پی های مهار شده ، پلان پی های فلزی ، مهندس پی ، گسترش تنش در زیر پی ، فشار در پی دیوار ، ضریب اطمینان در برابر لغزش ، بررسی پایداری دیوار های حائل ، دیوار های طره ای ؛ دیوار های وزنی...
بالا