• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مهندس افتخاری

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس تکنولوژی بتن - مهندس افتخاری

  دانلود جزوه آموزشی - درس تکنولوژی بتن - مهندس افتخاری جزوه ای که د راین قسمت قرار داده شده استمربوط به گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و توسط استاد مهدی افتخاری گرد آوری شده است . مراحل طرح اختلاط به روش وزنی و حجمی ، فرضیات کلی در طرح اختلاط به روش وزنی وحجمی ؛ تعریف وزن مخصوص...
بالا