• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

مهندسین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - شرح مسئولیت های مهندسین ناظر

  دانلود مقاله آموزشی - شرح مسئولیت های مهندسین ناظر در این قسمت از خانه ی معماری در مورد سر فصل های نظارت و شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسین ناظر و نحوه ی گزارش نویسی و چک لیست نظارت توضیحات کاملی شرح داده شده است . شرح میزان خطر و ریسک در حرفه نظلرات ساختمان ، آشنای با آیین نامه ی انضباطی...
بالا