• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

آیین نامه ایران

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس بتن - آیین نامه ایران

  دانلود جزوه آموزشی - درس بتن - آیین نامه ایران در این قسمت آیین نامه ی بتن ایران را می توانید دانلود نمایید . ستون های تحت اثر بار های محوری و لنگر خمشی ، بار محوری مقاوم نهایی ستون ها ، حداکثر بار نهایی مجاز ، مشخصات بار لنگر خمشی نهایی متعادل ( در مقطع غیر متقارن و مقطع متقارن ) ، بار محوری...
بالا