• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نکات مهم

 1. A

  جزوه دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای

  دانلود جزوه - دفترچه راهنمای نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه ای این دفترچه ی محاسبات مربوط به دفتر کنترل ساختمان - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - آبان ماه 1387 - می باشد و نکات مهم در محاسبات و نقشه های سازه را مطرح می کند . نکات مهم در فایل مدل کامپیوتری سازه ( سازه های بتنی ،...
بالا