• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نفوذ

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود گزارش - آزمایش نفوذ استاندارد

  دانلود گزارش - آزمایش نفوذ استاندارد مقاومت خاک کف گمانه ، نفوذ نمونه گیر فولادی ، مقاومت نفوذ ، شرح دستگاه آزمایش ، سیستم سقوط چکش ، میله های حفاری ، روش انجام آزمایش و ... مطالب و موضوعاتی هستند که در این گزارش در مورد آزمایش نوفذ استاندارد ارائه می دهد و کلیه ی مراحل انجام آزمایش به صورت محله...
بالا