• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نجوم ژئودزی

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - نقشه برداری و نجوم ژئودزی

  دانلود جزوه آموزشی - نقشه برداری و نجوم ژئودزی نقشه برداری ، سطح طبیعی یا فیزیکی زمین ، ارتفاع ژئوئید ، سیستم های مختصات سماوی ، تبدیلات بین سیستم های مختصات سماوی ، تبدیل افقی و زاویه ی ساعتی به یکدیگر ، خلاصه ی سیستم های مختصات سماوی ، وقعیت های خاص ستارگان ، طلوع و غروب ستارگان ، زاویه ساعتی...
بالا