• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نقی زاده

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مصرف سوخت در ساختمان - نقی زاده

  دانلود مقاله آموزشی - مصرف سوخت در ساختمان - نقی زاده مقاله ای از مصرف سوخت در ساختمان ها و آسیب های زیست محیطی می توانید در این قسمت دانلود و مطالعه نمایید. ساختمان ، آلودگی ، انرژی فسیلی ، محیط زیست ، نوانرژی مصرفی در دوره های مختلف عمر ساختمان ، انرژی فسیلی و آلودگی های ناشی از آنها ، انواع...
بالا