• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نشریه

 1. master

  مجله/نشریه دانلود نشریه 389 - آیین نامه طرح و محاسبه پلهای بتن آرمه

  نشریه 389 - آیین نامه طرح و محاسبه پلهای بتن آرمه نشریه 389 که در مورد طراحی و محاسبه پلهای بتن آرمه میباشد در 126 صفحه به مباحثی همچون مشخصات بتن و فولاد، برش و پیچش، دیوارها، شالوده ها، مهار و وصله در آرماتورها، ضوابط ویژه، طراحی دالها و دیوارها، تغییر شکل و ترک خوردگیها و ... میپردازد. حجم ...
 2. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه - معاونت امور فنی - نشریه شماره 55

  دانلود نشریه - معاونت امور فنی - نشریه شماره 55 در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره ی 55 از سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه که در مورد مشخصات فنی عمومی کار های ساختمانی توضیح می دهد برای دانلود و مطالعه ی کاربران گرامی قرار داده شده است . تخریب ساختمان های موجود ، آماده کردن کارگاه ،...
 3. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه 345 - راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود

  دانلود نشریه 345 - راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره ی 345 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مربوط به راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصتاح تقویتی است برای دانلود و مطالعه قرار داده...
 4. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه 256 - استاندارد های نقشه کشی ساختمانی

  دانلود نشریه 256 - استاندارد های نقشه کشی ساختمانی در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره 256 که مربوط به استاندارد های نقشه کشی ساختمانی می باشد و توسط دفتر امور فنی و تدوین معیار ها تهیه و تنظیم شده است . نشان دادن عملیات تخریب و باز سازه ؛ نقشه های نامناسب ساختمان های پیش ساخته ؛ فهرست...
 5. A

  مجله/نشریه دانلود نشریه 400 - آیین نامه سازه های فضا کار

  دانلود نشریه 400 - آیین نامه سازه های فضا کار در این قسمت از خانه ی معماری نشریه ی شماره ی 400 آیین نامه های سازه های فضا کار قرار داده شده است . که توسط دفتر نظام فنی و اجرایی تهیه و تنظیم شده است . برنامه ی تدوین آیین نامه سازه های فضا کار ، دسته بندی سازه های فضا کار ، دامنه کاربرد ، مفاهیم...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود رایگان نشریه شماره 101 - مشخصات فنی عمومی راه ها

  دانلود رایگان نشریه شماره 101 - مشخصات فنی عمومی راه ها در این قسمت نشریه ی شماره 101 - که مربوط به مشخصات فنی عمومی راه ها می باشد - 1392 - را می توانید در ان قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . عملیات خاکی ، پی کنی ابنیه ی فنی ، بتن و بتن مسلح ، کار های بنایی ، کنترل فرسایش خاک ،...
بالا