• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

نحوه ی محاسبه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - ضریب تعدیل و نحوه ی محاسبه آن

  دانلود مقاله آموزشی - ضریب تعدیل و نحوه ی محاسبه آن تعدیل ، مبنای قانونب پرداخت های تعدیل ، تعدیل نرخ پیمان ، تغییر مقادیر کار ، بخشنامه ی تعدیل ، تعاریف و واژه ها ، اطلاعات بخشنامه نحوه ی تعدیل ؛ رشد شاخص , تقسیم بندی شاخص ؛ شاخص رشته ای , شاخص کلی ؛ شاخص های فصلی رشته ی راه و باند ؛ شرایط...
بالا