• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

قبادیان

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - اقلیم و معماری و خلاصه ابنیه سنتی ایران - قبادیان

  دانلود جزوه آموزشی - اقلیم و معماری و خلاصه ابنیه سنتی ایران - قبادیان اقلیم ، آفتاب ، حداکثر تابش آفتاب ، امواج فرابنفش و پرتو ها ، امواج فرو سرخ ، پرتو الکترو مغناطیسی ، رطوبت نسبی ، رطوبت مخصوص ، رطوبت اشباع ، فشار بخار ، مناطق پر فشار همیشگی ، مناطق کم فشار همیشگی ، سیستم های باد در کره...
بالا