• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

قوانین

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - قوانین و اصول کلی ساخت بیمارستان ها - مهندس راستگو

  دانلود مقاله آموزشی - قوانین و اصول کلی ساخت بیمارستان ها - مهندس راستگو معماری بیمارستان ها ، قسمت بندی و تعیین محدوده ؛ انواع بیمارستان ها ، بخش های مراقبت ، وظایف جانبی ، بخش های مراقبت های ویژه ، استریل سازی مرکزی ، روشنایی ، اتاق پرستار ها ، اتاق گزارشات ، داروخانه ، اتاق نظافت ، جایگاه...
بالا