• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

قوسی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - مطالعه سد های قوسی

  دانلود مقاله آموزشی - مطالعه سد های قوسی طبقه بندی سد های قوسی ، تنش های اصلی ، تنظیم برای ضریب پواسون ، کاربرد درجه تیر های سر آزاد ، کاربرد گشتاور های قاب نسبت به قوس ، برآورد گشتاور های قاب و پیش آزمایشی ، خمیدگی های تاب دار ، تاب برداشتن قوس ها ، کاربرد گشتاور های قاب تیر سر آزاد برای قوس ها...
بالا