• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

راه ها

 1. A

  جزوه دانلود جداول - نمودار ها و جداول طراحی روسازی راه ها

  دانلود جداول - نمودار ها و جداول طراحی روسازی راه ها روسازی در کار های عمرانی و راه سازی بسیار حائز اهمیت است . در این قسمت از خانه ی معماری نمودار ها و جداولی از چگونگی طراحی روسازی در راه ها که توسط آقای مهندس امیر علی رضایی گرد آوری شده است را می توانید به صورت رایگان دانلود و استفاده نمایید...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود رایگان نشریه شماره 101 - مشخصات فنی عمومی راه ها

  دانلود رایگان نشریه شماره 101 - مشخصات فنی عمومی راه ها در این قسمت نشریه ی شماره 101 - که مربوط به مشخصات فنی عمومی راه ها می باشد - 1392 - را می توانید در ان قسمت از خانه ی معماری دانلود و مطالعه نمایید . عملیات خاکی ، پی کنی ابنیه ی فنی ، بتن و بتن مسلح ، کار های بنایی ، کنترل فرسایش خاک ،...
 3. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - مبحث روسازی راه ها

  دانلود جزوه آموزشی - مبحث روسازی راه ها جزوه ای کامل از بحث روسازی راه ها را که به صورات دست نویس و خوانا تهیه شده است را می توانید در ای قسمت دانلود نمایید . منبع این جزوه ی درشی کتاب روسازی راه - دکتر طباطبایی می باشد . هدف از روسازی ، لایه ی اساس ، انواع لایه ی رویه ، عوامل موثر در طراحی مقطع...
بالا