• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

رضایتمندی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله مدیریت شهری - مطالعه شاخص رضایتمندی شهروندان

  دانلود مقاله مدیریت شهری - مطالعه شاخص رضایتمندی شهروندان مقاله ای که در این قسمت از خانه ی معماری قرار داده شده است توسط آقای دکتر مجتبی رفیعیان و خانم زهرا خدائی گرد آوری شده است و در آن به مطالعه و بررسی شاخص ها و معیار های موثر بر رضایتمندی شهروندان از فضا های عمومی شهری پرداخته شده است ...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی رضایتمندی شهروندان

  دانلود مقاله طراحی شهری - بررسی رضایتمندی شهروندان در این قسمت از خانه ی معماری مقاله ای مرتبط با شهرسازی و مدیریت شهری قرار داده شده است که این مقاله توسط دکتر مجتبی رفیعیان گرد آوری شده است و در آن به بررسی و مطالعه میزان رضایتمندی شهروندان از محیط های مسکونی و سکونتی شهری و عوامل موثر در آن...
بالا