• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

رفتار

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - بررسی رفتار تیر خمشی

  دانلود مقاله آموزشی - بررسی رفتار تیر خمشی در این مقاله آموزشی در مورد رفتار مقاطع خمشی و طراحی به روش تنش های مجاز به طور کامل توضیح داده شده است . نوع گسیختگی عضو خمشی ، بررسی وضعیت متوازن در مقطع مستطیلی ، تعیین لنگر خمشی مقاوم مقطع ، حالت حدی نهایی مقاومت در خمش ، محدودیت آرماتور در قطعات...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - استخراج ضریب رفتار تحلیل های غیر خطی

  دانلود مقاله آموزشی - استخراج ضریب رفتار تحلیل های غیر خطی در مقاله ای که در این قسمت قرار داده شده است بخ طور کامل در مورد نحوه ی استخراج ضریب رفتار از تحلیل های غیز خطی و غیر الاستیک توضیح داده شده است . ضریب رفتار ، عوامل موثر بر ضریب کاهش بر اثر شکل شپذیری ، ضریب مقاومت افزون ، ضریب تنش مجاز...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله تخصی - ارزیابی رفتار شکل پذیر و لرزه ای CBF

  دانلود مقاله تخصی - ارزیابی رفتار شکل پذیر و لرزه ای CBF ضوابط طراحی لرزه ای ؛ بازبینی ارتقاء ضوابط طراحی CBF ، ضوابط طراحی لرزه ای CBF ، رفتار همسیترزیس باد بند های X شکل ، انواع باد بند ها ( مقاومتی و شکل پذیری ) ، سیستم مهاربندی همگرا با بادبند ها ، رفتار گسیختگی باد بند ها ، تناسب بندی باد...
بالا