• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پرسیومتری

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود گزارش کار - آزمایش پرسیومتری - فشارسنجی

  دانلود گزارش کار - آزمایش پرسیومتری - فشارسنجی دستگاه پرسیومتری و اساس کار دستگاه ، پرسیومتر های متداول ، پارامتر های دست یافتنی در آزمایش پرسیومتری ، عوامل موثر در یک آزمایش پرسیومتری ، پرسیومتری های پیش حفاری شده ، پرسیومتری های خود حفار ، پرسیومتری های فشاری - رانشی ، دستور کار ، دامنه کار ،...
بالا