• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

روش پرانتز شکسته -

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود تحقیق - معادله لنگر به روش پرانتز شکسته - اکبری

  دانلود تحقیق - معادله لنگر به روش پرانتز شکسته - اکبری این تحقیق توسط آقایان امیر اکبری و نیما هیئتی - دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی سازه تهیه و تنظیم شده است و مطالب و توضیحات کاملی را از معادله ی لنگر به روش پرانتز شکسته ارائه می دهد . تعریف پرانتز شکسته ، معرفی حالت بارگذاری و فرمول پرانتز...
بالا