• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

روش های ساخت

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود مقاله آموزشی - روش های ساخت مسکن انعطاف پذیر

  دانلود مقاله آموزشی - روش های ساخت مسکن انعطاف پذیر مفاهیم انعطافپذیری ، سیستم سازه ای ، تجهیزات برای استفاده ی انعطاف پذیری و ... مسکن انعطاف پذیر ، استفاده از انعطاف پذیری ، فرم نرم و سخت ، زمینه های نو آوری برای رسییدن به مسکن انعطاف پذیر ؛ فضا های خدماتی ، طراحی معماری ، تجهیزات مربوط به...
بالا