• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

روستا ها

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود کتاب - آب و فاضلاب روستا ها

  دانلود کتاب - آب و فاضلاب روستا ها این کتاب مربوط به دانشگاه پیام نور بخش کشاورزی می باشد و مطالبی را در مورد آب و فاضلاب روستا ها به طور کامل و با جزئیات توضیح می دهد . فاضلاب خانگی ، اهمیت جمع آوری فاضلاب ، توسعه ی روستایی ، منبع ذخیره ی آب ، منبع های زیر فشار ، محاسبه ی مقدار فاضلاب خانگی ،...
بالا