• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پروژه ی درسی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه ی درسی - درس مهندسی پل

  دانلود پروژه ی درسی - درس مهندسی پل موضوع این پروژه ی درسی مقایسه ی اقتصادی ساخت انواع پل ها می باشد . عوامل موثر در انتخاب نوع مقطع ؛ مخارج اولیه ی پل ، قیمت های واحد ، قیمت مصالح ، دستمزد ، محل ، مقدار کار ، مشکلات اجرا ، هزینه های بالاسری مجری طرح ، نگهداری و تعمیر ، تعویض پل ؛ کاربرد های...
بالا