• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پروژه آموزشی

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه آموزشی - ضوابط حداقل - نقشه های اجرایی

  دانلود پروژه آموزشی - ضوابط حداقل - نقشه های اجرایی مشخصات عمومی پروژه ( محل پروژه ، کارفراما ی پروژه ، تعداد طبقات و کاربری پروژه ، سایر توضیحات مورد نیاز ) ، نوع اسکلت ، نوع مصالح مصرفی ، نوع سیستم باربر جانبِ ، نوع خاک به لحاظ لرزه ای ، تعیین تنش مجاز ، بار گاری ثقلی ، بارگذاری جانبی ، تحلیل...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه آموزشی - اصول مهندسی پل

  دانلود پروژه آموزشی - اصول مهندسی پل در این قسمت موضوع این مقاله آشنایی با مراحل طراحی و ساخت پل در زمینه ی اصول مهندسی پل ها می باشد ؛ که توسط آقای مجتبی رودکی گرد آوری شده است . چند نمونه پله را به همراه علل ساخت پل ها توضیح می دهد . اولین پل های معلق و ماشین رو ، تعویظ پل ها ( اضافه شدن حجم...
بالا