• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

پروژه

 1. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - ابراهیم پور

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - ابراهیم پور پروژه ی دیگری از طراحی سازه های فولادی در این قسمت قرار داده شده است که توسط خانم فاطمه ابراهیم پور بهجت زیر نظر جناب اقای مهندس اکبری لر ( سال تحصیلی 89-88 ) ؛ گرد آوری شده است . این پروژه مربوط به یک ساختمان مسکونی شش طبقه روی پیلوت می...
 2. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - زرینچه

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - زرینچه پروژه ی کامل دیگری از درس طراحی سازه های فولادی را که زیر نظر جناب آقای دکتر صادق ارنواز یامچی ( سال تحصیلی 92-91 ) از دانشگاه آزاد اسلامی طراحی و محاسبه شده است را می توانید در این قسمت دانلود و محاسبه نمایید . مشخصات کلی پروژه ( ایین نامه ها...
 3. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - فدایی

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - فدایی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به تحلیل و طراحی یک مجتمع مسکونی هشت طبقه روی پیلوت می باشد که توسط خانم بهاره فدایی و زیر نظر آقای مهندس سیامک تمنا از گزوه مهندسی عمران - عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاهآزاد اسلامی واحد اهواز می...
 4. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - یزدانی

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - یزدانی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به گروه مهندسی عمران - عمران ، دانشکه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد ، که توسط آقای محمد یزدانی زیر نظر آقای مهندس هاشمی ( نیمسال اول 92- 93 ) ، گرد آوری شده است . مشخصات...
 5. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - میرزایی

  دانلود پروژه عمران - پروژه سازه های فولادی - میرزایی پروژه ای کامل و کاربردی از طراحی سازه های فولادی را می توانید دانلود نمایید . این پروژه توسط پور یعقوبی و میرزایی زیر نظر جناب آقای مهندس محمودیان طراحی شده است . پلان های معماری و مشخصات پروژه ، بار های وارد بر ساختمان ، تحلیل تقریبی بار های...
 6. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - پروژه فولاد و سازه های بتنی - حمید طالبی

  دانلود پروژه عمران - پروژه فولاد و سازه های بتنی - حمید طالبی در این قسمت دو پروژهی کامل از درس سازه های فولادی و سازه های بتنی را می توانید دانلود و استفاده نمایید ؛ که توسط آقای حمید طالبی ( نیمسال دوم 91-92 ) طراحی و محاسبه شده است . این پروژه مربوط به یک ساختمان چهار طبقه با سازه ی اسکلت...
 7. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 06

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 06 در این قسمت طراحی مسیر و محاسبات یک راه اصلی درجه یک دو بانده که طول مسیر آن 1359 متر می باشد و شامل دو قوس افقی و یک قوس قائم است صورت گرفته است ، وضعیت توپوگرافی ، سرعت طرح ، عرض راه ، مقیاس های راه ، گزارش مراحل پروژه ی رسم مسیر اولیه ی راه بر روی نقشه های...
 8. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - عظیمی مباحثی که در این قسمت در مورد آنها توضیح داده شده است شامل : مسیریابی ، مشخصات فنی واریانت هاو انتخاب واریانت بهینه ، محاسبات قوس های قائم ، مطالعات ترافیکی ، ترسیم نیمرخ های عرضی و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی ، منحنی بروکنر ، بهسازی و متره و برآورد...
 9. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - درختی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - درختی این پروژه مربوط به دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه تهران می باشد که زیر نظر دکتر پلاسی ( تابستان 1385 ) توسط دانشجویان ایشان گرد آوری شده است . بر آورد هزینه های احداث راه ، تهیه ی فهرست مقادیر ، طرح روسازی راه و ..... موارد در خواسته شده در این پروژه می باشند...
 10. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - بهبهانی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - بهبهانی این پروژه مربوط به دانشکده ی فنی و مهندسی عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران ( تابستان 88 ) می باشد ، ویژگی های مسیر ، تهیه ی پلان مسیر ، تعیین محور مسیر ، طراحی و ترسیم قوس های افقی ، کیلومتراژ گذاری ، رسم پروفیل طولی و تعیین خط پروژه ، ترسیم پروفیل طولی...
 11. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - حسینی فرد

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - حسینی فرد پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است توسط آقای سینا حسینفرد از دانشکده ی فنی و مهندسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج زبر نظر جناب آقای دکتر ذوقی ( ترم دوم 86- 87 ) , گرد آوری شده است . تجاوز های پی در پ بیگانگان به کرمانشاه ایران ، وضعیت منطقه ،...
 12. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - باستانی اله آبادی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - باستانی اله آبادی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است ( تابستان 88 ) ، توسط اقای آرش باستانی اله آبادی زیر نظر مهندس توحیدی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گرد آوری شده است . معرفی کلی راه ( محل احداث راه ، نوع راه ، خصوصیات اصلی معمولی ، مقیاس ها ، شیب...
 13. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 05

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 05 پروژه ی کامل دیگری را از راه سازی می توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . مشخصات این پروژه شامل ( قوس های افقی ؛ شیب در مسیرکمتر از یک درصد ، طول مسیر 785.91 متر ، 716.90 متر ، گزارش های ایستگاه ها ، محاسبات قوس افقی ، طراحی پلان مسیر و ضوابط مربوطه ، طبقه...
 14. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - رمضانی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - رمضانی پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است مربوط به درس راهسازی می باشد که توسط آقای محمد رمضانی دانشجوی رشتهی مهندسی عمران ( بهار 84 ) ، از موسسه ی آموزش عالی غیرانتفاعی صائب می باشد که زیر نظر جناب مهندس وحید محمدبیگی طراحی و محاسبه شده است . شناخت منطقه ی...
 15. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - آزادروش

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - آزادروش پروژه ای که در این قسمت قرار داده شده است گام به گام پروژه ی راهسازی را با استفاده از نرم افزار توضیح می دهد که توسط اقای احسان آزاد روش ( فروردین 86 ) ؛ گرد آوری شده است . انتقال سریع نقاط از نقشهی توپوگرافی به نرم افزار ؛ طراحی دستی و کامپیوتری قوسهای...
 16. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - شیرپور

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - شیرپور پروژه ای کامل از درس راهسازی رشته ی مهندسی عمران را که توسط آقای علیرضا شیرپور و زیر نظر آقای مهندس حاجی جعفری از دانشگاه آزاد واحد شهر قدس می توانید در این قسمت دانلود نموده و استفاده نمایید. نوع مسیر ( مسیر خارج از شهر به صورت راه اصلی ( دو باند با رفوژ...
 17. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی - طالبی

  دانلود پروژه عمران - راهسازی - طالبی پروژه ی دیگری از درس راهسازی را که توسط آقای حمید طالبی از دانگاه آزاد الامی واحد کرج ( بهار 1392 ) گرد آوری شده است را می توانید در این قسمت دانلود نمایید . این پروژه مربوط به طراحی مسیر محاسبات مربوط راهی با مشخصات ( راه اصلی درجه ی یک دو طرفه ؛ مسیر 1+736...
 18. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 04

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 04 پروژهای کامل از درس راهسازی رشته ی عمران را می توانید در این قسمت دانلود نمایید و از آن در یادگیری این درس استفاده کنید . مسیریابی روی نقشه ی توپوگرافی ، رسم پروفیل طولی با کلیه ی جزئیات ، طراحی قوس های افقی ، طراحی قوس های قائم ، پروفیل های عرضی ، محاسبه ی حجم...
 19. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه عمران - راهسازی 03

  دانلود پروژه عمران - راهسازی 03 پروژه ای کامل و کاربردی از دروس تخصصی راهسازی را م توانید در این قسمت دانلود و استفاده نمایید . این پروژه دارای کلیه ی جزئیات و نقشه های مربوط به این پروژه می باشد و بخش های مختلف مرتبط با آنها به طور کامل توضیح داده شده است . جداول مشخصات صفحات ساخته شده از...
 20. A

  مقاله/مطالعه دانلود پروژه معماری روستا - روستای وادان

  دانلود پروژه معماری روستا - روستای وادان در این پروژه ی درس روستا به طور کامل در مورد روستای وادان واقع در اطراف تهران توضیح می دهد . پیشینه و زمینه ( موقعیت جغرافیایی ، قومیت ، زبان ، پیشینه ی تاریخی و .... ) ، مشکلات روستا از نظر ساکنین ( اقتصادی ؛ اجتماعی ، کالبدی و محیطی ) ؛ پروژه های...
بالا