• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سیالات 1

 1. A

  جزوه دانلود جزوه آموزشی - درس مکانیک سیالات 1

  دانلود جزوه آموزشی - درس مکانیک سیالات 1 وسایل اندازه گیری سرعت دبی وجریان ، نیروی دراگ سیال ( مقاومت سیال ) ، نیروی دراگ جسم در مقابل انحراف مسیر جریان ، نیور ی دراگ ناشی از نیرو های برشی ، نیروی دراگ ناشی از شکل هندسی جسم ، مفهوم لایه مرزی ، جریان آرام ، جریان ارام دائمی در بین دو صفحه ی موازی...
بالا