• در صورت اشکال در دانلود فایل، لطفا در ابتدای آدرس فایل اضافه کنید:
  dl.archome.ir
  مثلا:
  http://dl2.archhome.ir/x.zip
  میشود:
  http://dl.archome.ir/dl2.archhome.ir/x.zip

سالن صنعتی

 1. A

  نقشه/دیتایل دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - سالن صنعتی

  دانلود پروژه دانشجویی - متره و برآورد - سالن صنعتی جدول مشخصات پی کنی و قالب بندی - ریز متره سالن صنعتی ؛ عملیات خاکی با ماشین ؛ قالب فلزی ؛ جدول مشخصات آرماتور بندی و سایر میلگرد ها ، آرماتور های خمشی ( کششی و فشاری ) در فونداسیون ها ، جدول مشخصات شفته ریزی و بتن ریزی فونداسیون ، جدول مشخصات...
بالا